Meer informatie

 • Visites kunt u aanvragen bij de assistente. De assistente zal u vragen waarvoor u een bezoek van de arts wilt. Indien u dezelfde dag nog een huisbezoek van de arts wenst, verzoeken wij u, indien mogelijk voor 10.00u in de ochtend te bellen. Het kan zijn dat wij u toch vragen naar de praktijk te komen, omdat daar beter onderzoek en behandeling mogelijk is. Vraag alleen een visite aan, indien u om medische redenen niet naar de praktijk kunt komen. Het niet hebben van eigen vervoer is geen reden om de huisarts te vragen bij u thuis te komen. Voor een spoedvisite kunt u natuurlijk altijd bellen naar 040-2070702 toets 1.

 • Wij hechten veel waarde aan goede medische zorg. Om dit naar de toekomst te kunnen waarborgen nemen wij ook deel aan de opleiding van nieuwe (huis)artsen en assistentes.

  In de praktijk betekent dit, dat gedurende het hele jaar aanwezig is:

  • een AIOS (Arts In Opleiding Specialisatie) via Universiteit van Maastricht in de praktijk van dokter Mertens:  Lisa Coolen (tot september 2024)
  • een doktersassistente:   Dalhad Youssef via Capabel Onderwijs t/m oktober 2024
  • een co-assistent via de Universiteit van Maastricht; 
  • en snuffelstages

  Wij vragen uw begrip en medewerking bij deze opleidingen. Mocht u ernstige bezwaren hebben tegen de aanwezigheid van deze studenten/co-assistenten bij uw consult, dan kunt u dat uiteraard aangeven bij uw arts of de assistente.

   

 • Praktijkondersteuner Somatiek

  In de praktijk zijn vijf praktijkondersteuners werkzaam. Dit zijn speciaal opgeleide verpleegkundigen die in opdracht van uw huisarts patiënten begeleiden en controles uitvoeren op het gebied van bv.: suikerziekte, astma en COPD, hoge bloeddruk en ouderenzorg. Dit gebeurt volgens protocollen en in nauwe samenwerking met de huisarts. Zij hebben spreekuur in het souterrain van de apotheek; bereikbaar via de hoofdingang van de praktijk, waarna u de lift/trap kunt nemen.

  De praktijkondersteuners die bij Vlaslant werken zijn in dienst van POZOB (PraktijkOndersteuning Zuid-Oost Brabant). Dit is een samenwerkingsverband van alle huisartsen in de Kempen met het Diagnostisch Centrum Eindhoven. De eindverantwoordelijkheid van hun handelen ligt bij uw huisarts.

  Dieneke Uringa-Harwig begeleidt de patiënten voor dokter Mertens.

  Frian van Hoof begeleidt de patiënten voor dokter Mertens en dokter Verhoeckx en ook het zorgprogramma voor kwetsbare ouderen.

  Ilona van Puyenbroek begeleidt de patiënten voor dokter Verhoeckx en dokter de Boer.

  Inge Vossen begeleidt de patiënten voor dokter De Boer en het zorgprogramma kwetsbare ouderen voor dokter Mertens en de Boer.

  Pascalle De Wit-Renes begeleidt de patiënten voor dokter Sluiter en ook het zorgprogramma kwetsbare ouderen.

   

  Praktijkondersteuner GGZ

  Brigitte Soetens en Paulien Plompen zijn praktijkondersteuners GGZ. Mocht u bij uw huisarts komen met psychische klachten dan kan deze een afspraak voor u inplannen bij deze praktijkondersteuner. Zij zal met u de klachten en hulpvragen verder in kaart brengen. Samen wordt er gekeken of gesprekken bij Brigitte of Paulien helpend voor u zijn of dat er meer gespecialiseerde hulp nodig is. In het laatste geval adviseert zij waar u het beste geholpen kunt worden en zal zij zorgdragen voor een verwijzing.

  Indien u uw afspraak bij de praktijkondersteunster-GGZ niet kunt nakomen, wilt u deze dan minstens 24 uur van te voren af zeggen. Anders zijn wij helaas genoodzaakt u hiervoor kosten in rekening te brengen. De kosten voor dit niet-verschenen-tarief bedragen 25 euro. Toelichting: Het is voor de praktijkondersteunster-GGZ hinderlijk als een patiënt niet op een afspraak verschijnt. Er wordt tijd per patiënt gereserveerd en op dat moment had iemand anders geholpen kunnen worden. Om het aantal niet-nagekomen afspraken terug te dringen introduceren wij een niet-verschenen-tarief. Dit tarief zal bij de patiënt zelf in rekening worden gebracht en niet bij de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet.

 • De assistentes hebben een belangrijke taak op de praktijk. Zij staan u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Zij verzorgen de administratie, beantwoorden de telefoon, geven voorlichting en voeren een aantal medische taken zelfstandig uit. Hierover hebben zij met de huisarts afspraken gemaakt. Zij werken onder de supervisie van de arts en hebben net als de arts een medisch beroepsgeheim.

  U kunt bij de assistente verder terecht voor:

  • verbinden van wonden
  • urine onderzoek
  • cerumenlavage (oorsmeer verwijderen)
  • hechtingen verwijderen
  • zwangerschapstest
  • het maken van een hartfilmpje (ECG)
  • aansluiten holterfoon (24-uurs ECG)
  • injecties
  • uitstrijkjes bevolkingsonderzoek
  • MRSA-testen
  • controle van de bloeddruk
  • 24uurs bloedrukmetingen
  • uitslagen doorgeven lab.onderzoek
  • venapuncties (bloedprikken)
  • wratten aanstippen
  • SOA-spreekuur
  • huidspreekuur
 • In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij binnen Huisartsenpraktijk Vlaslant omgaan met uw privacy.

 • U heeft gevraagd om een medische verklaring i.v.m. het annuleren van uw reis. Deze mag uw eigen huisarts niet afgeven. De reden hiervoor is dat wij als uw eigen huisarts geen objectief en onafhankelijk oordeel kunnen geven.
  Ons advies is dat u zelf een brief schrijft aan het reisbureau, de reisorganisatie of uw verzekering met de reden van annuleren. 
  Mocht uw verzekering toch de medische informatie wensen, dan kunnen zij deze via hun medisch adviseur schriftelijk bij ons opvragen. In dat geval zullen wij een medisch rapport geven met feitelijke informatie, echter zonder advies of aanbeveling. Het is dan aan de medisch adviseur om met de informatie een oordeel te vormen of een advies te geven.
   
  Hiermee handelen we conform de KNMG richtlijnen, zie voor meer informatie: LINK

  Lees meer